Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2020

For Pernille er tale ikke sølv

Greves borgmester Pernille Beckmann (V) mener, man kommer længst med at tale mere sammen. Det gælder både med partifællerne, med oppositionen – og ikke mindst med administrationen, der til tider får et par borgerlige ord med på vejen.

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2020_DK-5___Lederskab-grafik-264_263.png

Politisk lederskab

Der knytter sig ikke meget formelt til det at være borgmester. Faktisk står der blot, at borgmesteren er formand for byrådet. Ikke desto mindre forventer vælgerne, at der sker noget. Borgmesteren skal udstikke en retning, kæmpe for borgerne og sætte kommunen på landkortet. Men hvordan gør man det i praksis? Det har vi talt med tre borgmestre og en professor om i dette tema.

Læs temaet

Samtale fremmer forståelsen, lød sloganet fra det nu hedengangne teleselskab Mobilix tilbage i 2000 – og det kunne lige så godt være opfundet af Greves borgmester Pernille Beckmann (V). I sit tidligere virke som social- og sundhedsassistent blev mangen konflikt løst ved blot at tale sammen.

Og den dag i dag tager hun så vidt muligt telefonen, når den ringer. Uanset hvem, det er.  

Skriv hvad du søger