Vi har fået skabt et modstandsdemokrati, påpeger Eva Sørensen. Nu må vi justere det, så det passer til borgernes forventninger. Foto: Uffe Weng / RUC
Vi har fået skabt et modstandsdemokrati, påpeger Eva Sørensen. Nu må vi justere det, så det passer til borgernes forventninger. Foto: Uffe Weng / RUC
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2020

Den store antiautoritære revolution har ramt politikerne

Borgerne vil være med i beslutningerne. Det udfordrer måden at bedrive politisk lederskab på, lyder det fra professor Eva Sørensen.

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2020_DK-5___Lederskab-grafik-264_263.png

Politisk lederskab

Der knytter sig ikke meget formelt til det at være borgmester. Faktisk står der blot, at borgmesteren er formand for byrådet. Ikke desto mindre forventer vælgerne, at der sker noget. Borgmesteren skal udstikke en retning, kæmpe for borgerne og sætte kommunen på landkortet. Men hvordan gør man det i praksis? Det har vi talt med tre borgmestre og en professor om i dette tema.

Læs temaet

Siden kommunalreformen er der sket ganske meget med administrationen i kommunerne. Men der er ikke sket ret meget med politikerne. De arbejder som de hele tiden har gjort, og det gør det sværere for både borgmestre og byrådsmedlemmer at udøve politisk lederskab.

Sådan lyder det fra professor Eva Sørensen fra Roskilde Governance School under Roskilde Universitet, der er aktuel med en forskningsbaseret bog om det, hun kalder det interaktive politiske lederskab. 

Skriv hvad du søger