Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2020

Ny viden

tekst Mads Brandsen

Nyt katalog med forebyggende indsatser

Inspiration /// Mange kommuner arbejder med en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Det handler om at sætte ind, så snart et barn eller en ung udviser tegn på mistrivsel. Det kan forhindre, at udfordringerne vokser og måske ender med en anbringelse. Men hvordan gør man så bedst det i praksis? Det skal et nyt inspirationskatalog fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – VIVE – give svaret på. Kataloget, der er udarbejdet på opdrag fra Socialstyrelsen i forlængelse af en evaluering fra VIVE, beskriver otte konkrete tiltag – to på myndighedsområdet, to på almenområdet, to på udførerområdet og to eksempler på tværfagligt samarbejde og koordinering. Eksemplerne bygger på 18 kommuners erfaringer.

Reform har skabt ulighed

Beskæftigelse /// Kommunerne plukker de lavest hængende frugter, mens tunge ledige får lov til at hænge i suppedasen. Sådan lyder dommen over kommunernes beskæftigelsesindsats fra en række forskere fra VIVE, efter at den daværende regering i 2016 gennemførte en trappemodel, der ændrede udgifterne. Studiet viser, at to tredjedele af kommunerne har reorganiseret jobcentrene og samtidig opstillet business cases for, hvordan ressourcerne bedst disponeres. Det er i det skifte, at reformen har gavnet de stærkeste ledige – dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der formodes at være tættest på arbejdsmarkedet – mens effekten for udsatte grupper som langtidssyge og kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet har været negativ. ruh

Skolepatruljer virker: Farten sættes ned

Effekt /// Der er kommet to nyheder ud af en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring har udarbejdet blandt bilister. Først den knapt så gode: 18 procent af bilisterne erkender, at de i løbet af de sidste tre måneder har kørt for stærkt på en skolevej mindst en gang. Den gode nyhed er til gengæld, at 77 procent af dem svarer, at de altid sænker hastigheden, når de møder en af landets 20.000 skolepatruljer. Tidligere på året sigtede politiet over 3.300 bilister for at køre for stærkt på en skolevej.

Offentligt ansatte føler sig mest pressede

Skriv hvad du søger