Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2020

Hvordan står det til med demokratiet i Danmark?

tekst KL

Demokratikommissionen, som blev nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i 2018, har det seneste års tid taget temperaturen på det danske demokrati. For få uger siden kom kommissionen med sin betænkning, og konklusionen er klar: Det danske demokrati er ikke i krise.

Men der er en række bekymrende tendenser, som skal håndteres.Hvordan det kan gøres, kommer kommissionen med 27 anbefalinger til. Anbefalingerne vedrører blandt andet flere kommunale kerneområder – fra uddannelse og udsatte unge til digitalisering.

Eksempelvis anbefaler kommissionen at sikre demokratisk uddannelse til alle unge og skabe debat om borgernes rettigheder og pligter i demokratiet. KL har været repræsenteret i kommissionen, hvor vi særligt har arbejdet for at betone værdien af det lokale folkestyre og belyse borgerinddragelsen i kommunerne. Nærheden til borgerne er nerven i det lokale folkestyre, og dialogen med borgerne er fundamentet for det lokaldemokratiske arbejde. Kommunerne praktiserer nærdemokrati og borgerinddragelse hver eneste dag.

Det sker i de uformelle møder mellem borgere og politikere i hverdagen, i skole- og institutionsbestyrelser, boligforeninger, ældreråd med videre og i de nye tiltag, der hele tiden udvikles og forfines landet over, for eksempel § 17.4-udvalg.

Kommissionen anerkender den omfattende lokale borgerinddragelse, og med input fra over 80 kommuner giver kommissionens rapport et indblik i, hvor stor spændvidden er, og hvad styrkerne og udfordringerne ved de forskellige metoder er. Her er god inspiration og stof til eftertanke for alle, der arbejder med det lokale demokrati. Samtidig er det værd at huske, at det lokale folkestyre er et repræsentativt demokrati. Vælgerne har med deres kryds givet politikerne mandat til at repræsentere dem. Hver kommunalbestyrelse skal derfor finde den balance mellem repræsentation og inddragelse, der er rigtig for dem. 

Det er vigtigt at tage temperaturen på det danske demokrati løbende. For selvom valgdeltagelsen er høj i Danmark, og selvom de fleste danskere bakker op om demokratiet, må vi aldrig tage demokratiet for givet. Hver ny generation skal vindes for demokratiet – især i en brydningstid, hvor demokratier står for fald flere steder i verden, og hvor enkeltsagsaktivisme kan forekomme mere attraktivt end at engagere sig i det repræsentative demokrati med dets krævende afvejninger af forskellige hensyn.

Derfor er det glædeligt, at det netop var den unge generation, der tog initiativ til Demokratikommissionen og gav bolden op til fornyet debat. Nu er det op til de enkelte kommunalbestyrelser og det kommunale fællesskab at gribe den og spille videre lokalt. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hvordan står det til med demokratiet i Danmark? Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger