Illustration: Gitte Skov
Illustration: Gitte Skov
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2020

Socialrådgivere trænger til mere praktik

Nyuddannede socialrådgivere slår sig på mødet med virkeligheden og har svært ved at indfri forventningerne. Derfor mener Høje-Taastrup Kommune, at der skal mere praktik ind i uddannelsen.
tekst Sidsel Boye

På chefgangen i Høje-Taastrup er der en lurende frustration over, at nyuddannede socialrådgivere er alt for dårligt klædt på til jobbet ude i kommunerne, og derfor vil kommunen gerne have en konstruktiv debat om kvaliteten af den nuværende uddannelse.

Én ulønnet praktik

Socialrådgiveruddannelsen tager treethalvt år – deraf et halvt års ulønnet praktik. Uddannelsen blev senest ændret i 2011, og ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) er der ingen aktuelle planer om ændringer. UFM har ikke kendskab til, at der skulle være et pres på for at foretage større ændringer af uddannelsen, men har i løbet af det seneste år modtaget enkelte henvendelser fra studerende og andre borgere med kritik af uddannelsen. Men UFM er i dialog med relevante parter om uddannelsen og om nyuddannedes praksischok. Kilde: UFM.

– Vi har prøvet at komme i dialog med socialrådgiveruddannelserne, men vi mener, at der for alvor er brug for en diskussion om, hvad det er, vi uddanner socialrådgivere til, siger centerchef for borger og arbejdsmarked Henrik Dons Christensen.

Skriv hvad du søger