Collage: Barbara Clemmesen & Karen Linnet Olesen
Collage: Barbara Clemmesen & Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2020

Kirken nedlægger veto

Kirkernes indsigelsesret spænder ben for byudvikling og klimatiltag, mener kommunerne, der vil have indskrænket kirkernes vetoret mod nyt byggeri. Vi passer på både samfund og kulturarv, siger biskoppen, mens udvalgsformænd i kommunerne oplever problemer med at bygge alt fra vindmøller over indkøbscenter til ældreboliger.

Skal hensynet til at bevare kirkers uforstyrrede placering i landskabet veje tungere end kommuners behov for at udvikle nye boligkvarterer, bygge vindmøller til at sikre den grønne omstilling eller plejehjem til kommunens ældre borgere? Det bliver ivrigt diskuteret for tiden.

Debatten skyldes kirkernes privilegerede position, når kommunerne gennem kommune- og lokalplaner skal planlægge byudvikling. Den såkaldte stiftsøvrighed, som der er en af i hvert stift, består af stiftets gejstlige overhoved biskoppen og stiftamtmanden, der repræsenterer det politiske system. Og stiftsøvrigheden har en udvidet ret til at gøre indsigelser mod byggerier, som ligger tæt på kirker og påvirker indkigget til kirker.

Planloven om kirkernes ret til indsigelse

Den moderniserede planlov fra 2017 slår fast, at det er erhvervsministeren, der har ansvaret for at gøre indsigelse mod forslag til lokalplaner.

Planloven giver dog stiftsøvrigheden beføjelse til at fremsætte indsigelse mod forslag til lokalplaner ud fra de særlige hensyn, som stiftsøvrigheden varetager i forhold til kirkerne som en del af den danske kulturarv.

Skriv hvad du søger