Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2020

Politikerne brænder for de udsatte børn

Regeringen har åbnet diskussionen om, hvordan udsatte børn får et bedre liv, og hvis regeringen vil lytte til et par gode råd fra de udvalgsformænd, som sidder med ansvaret ude i kommunerne, så er der brug for både flere penge og mere videnskabeligt fundament i arbejdet.
tekst Sidsel Boye

– Det er det vigtigste og mest meningsgivende for mig, og derfor lægger jeg mine kræfter på børneområdet.

Sådan beskriver udvalgsformand Simon Vangsgaard (DF), Ikast-Brande Kommune, sit politiske engagement i en rundspørge, som Danske Kommuner har foretaget i anledning af, at regeringen har givet bolden op til en debat om, hvordan de udsatte børn kan få et bedre liv.

13.823

børn og unge er anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2018. 

Skriv hvad du søger