Det var banebrydende, da man i 2013 samlede indsatsen på den gamle skole i Handest. ”Det handler om at se det i barnets perspektiv”, siger leder Peter Thomsen (th.). Foto: Jakob Lerche
Det var banebrydende, da man i 2013 samlede indsatsen på den gamle skole i Handest. ”Det handler om at se det i barnets perspektiv”, siger leder Peter Thomsen (th.). Foto: Jakob Lerche
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2020

Forebyggelse frem for tvangsfjernelser

Der er sket store forandringer siden Barnets Reform i 2011. I Mariagerfjord Kommune har man opbygget en finmasket organisation, der satser på tidlige indsatser overfor udsatte børn, unge og familier. Det har givet gode resultater, blandt andet færre og bedre anbringelser, mener de.

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale satte for alvor gang i debatten om udsatte børn og unge og særligt anbringelser udenfor hjemmet. Fagpersoner, forskere, politikere, organisationer og tidligere anbragte børn med videre har delt deres viden og erfaringer.

Generelt har der været ros til Mette Frederiksen for at sætte socialpolitikken på dagsordenen, men budskabet om, at flere udsatte børn burde anbringes udenfor hjemmet – om nødvendigt med tvang – faldt flere for brystet. Skulle det nu være et succeskriterie? For eksempel mente socialrådgivernes formand Mads Bilstrup, at det var helt forkert at forestille sig, at man som sagsbehandler i en kommune skulle arbejde ud fra politisk fastsatte måltal. Dertil er sagerne alt for komplekse. Og forsker Anne-Dorthe Hestbæk fra VIVE påpegede, at hun i sin forskning ikke kan finde evidens for, at det skulle være godt at anbringe flere børn og unge, eller at der skulle være en masse børn, der skulle have været anbragt, men som ikke er blevet det. 

Efter undfangelsen

På landsplan er antallet af frivillige og tvungne anbringelser modsat statsministerens ønske faldende. Det er det også i Mariagerfjord Kommune, hvor Kit Borup er familiechef. Det er faldet gennem flere år, men for at sætte tal på viser en opgørelse, at anbringelser af 0 til 17-årige fra faldt 123 i 2017 til 111 i 2019.

Skriv hvad du søger