Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2020

Hvorfor taler vi så lidt om budgetloven?

Ti år med smalhals i den offentlige sektor, mens velstandsstigningen er blevet i borgernes lommer, har forrykket balancen mellem borgernes forventninger til plejehjem, børnehaver og skoler, og den service, som kommunerne rent faktisk kan levere. Det mener KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S), der derfor efterspørger konkrete ændringer i budgetloven.
tekst Jon Kirketerp Jørgensen og Frederik Overby Vinding

Budgetloven

Budgetloven blev vedtaget i 2012 og lægger et loft over den offentlige sektors samlede udgifter hvert år. Den blev indført for at leve op til EU’s finanspagt, der kræver, at medlemslandene har balance i de offentlige finanser. Balance betyder i denne sammenhæng, at Danmarks underskud på den strukturelle saldo ikke må overstige én procent. Et folketingsflertal valgte dog i 2012, at underskudsgrænsen skulle være på 0,5 procent. Altså strammere end finanspagten kræver.

Fællesskabet og sammenhængskraften i samfundet er udfordret, hvis ikke Folketinget løsner kommunernes økonomiske tøjler. Det mener KL med formand Jacob Bundsgaard (S) i spidsen.

Formanden læner sig op ad beregninger, som KL selv har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. De viser, at det private forbrug er steget i markant højere grad end det offentlige forbrug op gennem det seneste årti. 

Skriv hvad du søger