Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2020

Behov for fornyet kvalitetsdebat

tekst KL

Efter knap 10 år med begrænset vækst i de offentlige udgifter, samtidig med at velstanden er øget, er der kommet en voksende kløft mellem det, borgerne forventer, og det, kommunerne har mulighed for at levere. Med det stigende antal ældre og flere kronikere samt pres på det specialiserede socialområde vil der fortsat fremover være behov for en grundlæggende diskussion af, hvordan vi sikrer mest mulig kvalitet inden for de rammer, vi er underlagt. Det kræver, at vi er helt skarpe på, hvad der er kvalitet i velfærdsstatens kerneopgaver. Og at vi er gode til at tage dialogen med borgerne om, hvad god velfærd er. Det er derfor også hovedtemaet på dette åres Kommunaløkonomiske Forum, der løber af stablen i disse dage.

Kvalitet handler naturligvis om ressourcer. Men om ressourcerne bliver omsat til høj kvalitet handler i høj grad også om andre ting. Det handler om, at fagligt dygtige medarbejdere og kompetent og tydelig faglig ledelse får rum til at udøve deres faglighed. Det handler om at kunne tilpasse servicen til den enkelte borgers behov. Ikke sådan forstået, at der kan være frit valg på alle hylder. Men særligt der, hvor borgerens problemstillinger er komplekse, er der behov for at kunne tage udgangspunkt i det enkelte individ. For velfærd er i høj grad noget, der skal skabes sammen med borgeren.  

Derfor hilser KL også debatten om en nærhedsreform velkommen. For en nærhedsreform bør netop handle om, hvordan man skaber rum til faglighed, sund fornuft og en nærværende faglig ledelse. Men det handler også om at udvikle en stærk evalueringskultur, hvor viden om, hvad der virker, samles og udbredes. Vel at mærke uden at omfattende og – for medarbejderne – meningsløse dokumentationskrav stjæler tid fra kerneopgaven.

KL hilser ikke mindst debatten velkommen, fordi vinden i lang tid har blæst i en anden retning. Det er et princip i det danske kommunestyre, at mens landspolitikerne fastlægger de overordnede rammer i lovgivning og økonomi, så er de konkrete prioriteringer på tværs af sektorer og sager lokalpolitikernes ansvar. Det har gjort, at ”kommunen” i manges øjne er blevet synonym med dem, der kun tænker på økonomi og ikke på kvalitet og bedre service. 

Det er naturligvis ikke rigtigt. Selvom det økonomiske ansvar vejer tungt i kommunerne, har imødekommelse af borgernes forventninger højeste prioritet hos enhver kommunalpolitiker. Derfor er kommunerne i den grad også klar til en debat om, hvordan en nærhedsreform kan medvirke til at imødekomme borgernes forventninger igennem øget kvalitet og øget arbejdsglæde hos de mange tusinde dygtige medarbejdere i den offentlige sektor.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Behov for fornyet kvalitetsdebat Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger