Udviklingskonsulent Karina Svanborg tester her en brintbil, som kan blive en del af løsningen i Aarhus Kommunes målsætning om at være fossilfri i 2030. Foto: Aarhus Kommune
Udviklingskonsulent Karina Svanborg tester her en brintbil, som kan blive en del af løsningen i Aarhus Kommunes målsætning om at være fossilfri i 2030. Foto: Aarhus Kommune
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2019

Aarhus laver grøn køreplan for fremtiden

I 2030 skal Aarhus Kommune være CO2-neutral. En af de store opgaver bliver at få omstillet transportområdet. Det betyder investeringer i en bilflåde, der kører på vedvarende energi, og grønne krav til leverandører.
tekst Rudi Holm

Transportsektoren er et smertensbarn i den grønne omstilling af Danmark. Forureningen fra biler og lastbiler udgør en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Men i en række danske kommuner arbejdes der i disse år på at finde løsninger på også at få gjort transporten mere klimavenlig.

I Aarhus Kommune har man således planer om at udskifte hele bilflåden til kun at køre på vedvarende energi. Det sker som led i beslutningen om, at kommunen som virksomhed skal være CO2-neutral i 2030.

– Vi har i dag rundt regnet 800 køretøjer, og ret mange af dem er traditionelle benzin- og dieselbiler. Dem skal vi ind og arbejde med i de kommende år, fortæller udviklingskonsulent Karina Svanborg.

Skriv hvad du søger