Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2019

Sygehusene sander til i kronikere

Det går alt for langsomt med at få flyttet behandling og kontrol af kronisk syge ældre ud af sygehusene. KL og Danske Regioner har brug for hjælp fra Christiansborg for at løse opgaven, vurderer sundhedsøkonom Jes Søgaard.

I 2030 vil borgere med KOL have behov for lidt over to millioner ambulante hospitalsbesøg. For borgere med diabetes vil tallet være knap tre millioner. Det viser en fremskrivning fra Statens Institut for Folkesund. Udviklingen lægger et voldsomt pres på sygehusene, som gør det nødvendigt at nytænke indretningen af vores sundhedsvæsen, påpeger sundhedsøkonom Jes Søgaard.

– Alt, der kan flyttes ud af sygehusene – det skal flyttes ud. Det er simpelthen nødvendigt, hvis ikke sygehusene skal sande til i kontrol og behandling af borgere med kroniske sygdomme. Man bør differentiere, så de mest syge går til kontrol hos specialisten på sygehuset, mens resten går til kontrol hos deres praktiserende læge, siger Jes Søgaard, professor på SDU.

Siden år 2000 er antallet af danskere over 80 år, som lever med en eller flere kroniske sygdomme, tredoblet, og ifølge Jes Søgaard haster det med en udflytning. Men efter 40 års arbejde med sundhedsvæsenet har han ikke den store tiltro til, at den udvikling kommer fra sundhedsvæsenet selv.

Skriv hvad du søger