De fire kommunaldirektører kan let blive enige om, at de ikke har brug for flere snærende bånd – men drømmer om en klimalov, der i stedet motiverer og skaber incitamenter. Foto: Jakob Carlsen
De fire kommunaldirektører kan let blive enige om, at de ikke har brug for flere snærende bånd – men drømmer om en klimalov, der i stedet motiverer og skaber incitamenter. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2019

Kommuner vil med i klimaloven

Når målet om at reducere Danmarks CO2-udledning skal indfries, spiller kommunerne en helt central rolle. Men hvordan når vi derhen, og hvad bør der stå i den nye klimalov? Det giver fire kommunaldirektører deres bud på.
tekst Mads Brandsen

Der er så godt som ingen tvivl blandt landets kommunaldirektører, når man spørger dem om kommunernes rolle i den grønne omstilling. 

95 procent svarer i en undersøgelse, som Dansk Erhverv har gennemført i samarbejde med Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, at kommunerne spiller en ’meget vigtig’ eller ’ret vigtig’ rolle, hvis regeringen skal nå målet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Det gælder også de fire kommunaldirektører, som vi en kold decembermorgen sætter stævne i brancheorganisationen Dansk Erhvervs maleriske lokaler i Børsbygningen i København: Christine Brochdorf fra Egedal, Søren Kjær fra Sorø, Odenses stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen og Furesøs Steen Vinderslev. 

Skriv hvad du søger