Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2019

Markante resultater på det specialiserede område

Udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde i Lemvig Kommune trængte til et eftersyn. I januar 2015 udarbejdede BDO Consulting først en rapport med fokus på arbejdsgange, kvalitet og effektivitet og siden en rapport med fokus på det økonomiske potentiale. Resultaterne er markante.
tekst Marianne Halse Graversen, Senior Manager, BDO, og Rasmus Morten Høybye Duus, partner i Advisory

Rapporten fra BDO konkluderede, at det med en økonomisk opbremsning var realistisk at realisere et indledningsvist potentiale på 12,3 millioner kroner, når man kiggede på regnskabet for 2013 sammenholdt med det forventede resultat i 2019, hvis man ikke ændrede noget. Naturligvis under forudsætning af, at BDO’s anbefalinger blev fulgt. Anden del af analysen anbefalede etablering af en taskforce, der konkret kunne realisere det besluttede potentiale, og ledelsen skulle gå forrest med direktøren som formand.  

Virkelighed klart beskrevet

Familie- og kulturdirektør Ole Pedersen, Lemvig Kommune, siger: ”Vores virkelighed blev beskrevet tydeligt gennem rapporten og de hardcore tal, som BDO leverede. Derfor kunne vi handle. Man kan sige, at vores ønske om at agere mere effektivt, spare og gøre situationen bedre for vores medarbejdere også blev understøttet af den nationale diskurs på det tidspunkt; der var et skifte i gang flere steder. Sverigesmodellen tonede frem, der var øget offentlig bevågenhed på børne- og ungeområdet og i vores afdeling, som hos mange andre, havde vi alt for mange sager pr. medarbejder.”

Den svenske model

Den svenske model er en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge, hvor indsatsen så vidt muligt sker i barnets nærmiljø. Et vigtigt element er, at sagsbehandlerne har færre sager, og at der er et tæt tværfagligt samarbejde. I Danmark blev modellen blandt andet kendt via Krevis sammenlignende analyse af Borås og Herning.

Skriv hvad du søger