Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix
Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2019

Fravalg af modtagerklasser vækker bekymring

56 procent af kommunerne indskriver nyankomne tosprogede børn direkte i almindelige klasser. Skoleledere, DSA-lærere og almenlærere mener ikke, at de kan møde de nyankomne elevers behov for sprogstøtte i de almindelige klasser, viser ny rapport.

I de senere år har flere kommuner valgt at omlægge organiseringen af basisundervisning for nyankomne elever på en sådan måde, at eleverne oftere indskrives direkte i almenklasser fremfor i modtageklasser. Det har givet anledning til en større debat. 

Forvaltningsrepræsentanter, skoleledere, DSA-lærere og almenlærere vurderer overordnet, at de nyankomne elever som udgangspunkt har gavn af at blive direkte indskrevet og deltage i almenklassen. Det viser en ny rapport med titlen ”Direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser”, som er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Undersøgelsen peger dog også på, at der er en del udfordringer forbundet med at indskrive nyankomne elever direkte i almenklasser. Skoleledelser og DSA-lærere vurderer, at de ikke råder over de nødvendige ressourcer til at oprette tilstrækkeligt omfattende opstartsforløb.

Skriv hvad du søger