Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2019

Fælles retning for socialpolitikken

tekst KL

Kommunerne hjælper hvert år mange tusinde mennesker i alle aldre med fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som har brug for hjælp til at få det bedst mulige hverdagsliv med deltagelse i samfundet på deres præmisser. Mennesker, der nogle gange har svære problemer, og hvor lovgivningen tillige er kompleks. Kommunerne udvikler konstant på kvaliteten og tilbudsviften med sigte på rehabilitering og recovery, og på tidlig indsats, og Socialtilsynets vurdering er da også, at kvaliteten af tilbuddene er høj. 

Kommunerne bliver også konstant målt og vurderet på deres indsats – det er helt rimeligt. Der er desværre en tendens til, at kommunerne og de dygtige medarbejdere bliver vejet og fundet for lette. Det gælder i den brede offentlighed, blandt organisationerne på området og på Christiansborg.

Kommunerne bliver skurkene i en fortælling om socialområdet, der er båret af enkeltsager, uindfriede forventninger og unuancerede fremstillinger, hvor kvalitet reduceres til andel hjemvisninger og ændringer i klagesager.

Fortællingen er også en konsekvens af en prioriteringsulyst, hvor aben ender på kommunernes skuldre. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at prioritering er kommunalpolitikernes metier. De prioriterer hele tiden på tværs, de møder borgerne derude, og de står på mål. Det samme gør medarbejderne inden for de udstukne rammer. Kommunerne oplever bare i disse år en tilvækst i antallet af borgere, der har behov for indsats. Derfor er økonomien gevaldigt under pres. Fra 2012 til 2017 er udgifterne på voksenområdet steget med 1,8 milliard kroner, og stigningen fortsætter. En stram statslig styring indebærer en skærpet prioritering, og at noget af væksten på området finansieres ved at tage ressourcer fra andre områder.

Et så vigtigt velfærdsområde fortjener imidlertid, at vi bliver enige om ambitionerne. KL’s socialudvalg vil i den kommende tid på fem stormøder rundt i landet invitere socialudvalg i alle kommuner til at drøfte retningen for en fælles kommunal ambition for den videre udvikling af det specialiserede socialområde. Ambitionen skal bruges som afsæt for en national debat med

inddragelse af aktørerne på området om, hvordan vi sætter en fælles retning for socialområdet på tværs af kommuner, stat og organisationer. Det skal også spille sammen med kommuneaftalen for 2020, hvor der var enighed mellem regeringen og KL om at igangsætte et fælles arbejde om udviklingen på området, som grundlag for drøftelser om, hvordan indsatsen kan tilrettelægges og prioriteres mest hensigtsmæssigt for de forskellige målgrupper.

Emneord
Leder, Økonomi

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fælles retning for socialpolitikken Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger