Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2019
Kronik

Husk tråden

KL har i et partnerskab med 11 kommuner undersøgt, hvad unge med udfordringer finder særligt vigtigt i indsatsen for at sikre uddannelse og job. Vi har interviewet 80 unge, og de er overraskende enige om, hvad der virker og ikke virker. De forstår ikke ”vores” system, og mange enkeltstående stiknåleoperationer skaber mere forvirring end gavn.
tekst Lone Englund Stjer og Søren Sønderby, chefkonsulenter i KL's konsulentvirksomhed, KLK

De unge skal forstå målet og meningen med job- og uddannelses indsatserne, og de skal hænge sammen. Indsatserne skal syes sammen med en rød tråd. Ellers opfattes de kun som små stik, som ikke gør en forskel.

De danske kommuner har mange vigtige opgaver. Men de fleste politikere er sikkert enige i, at vi ikke kan lade 150.000 unge stå overfor en fremtid uden uddannelse og job. Kommunerne har nu fået det samlede ansvar for at koordinere ungeindsatsen, også kaldet KUI. Kommunerne prioriterer opgaven højt, men det er ikke muligt at implementere en tværfaglig indsats på et splitsekund. De unge er meget forskellige, og der er mange kommunale kokke, der skal sikre samordning af indsatsen. Derfor har 11 kommuner sammen med Undervisningsministeriet, KL’s fagkontorer og KL’s konsulentvirksomhed, KLK, dannet et partnerskab, hvor de siden januar 2019 har delt inspiration til, hvordan reformen kan omsættes til praksis.

En stor del af inspirationen er kommet fra de unge. Udgangspunktet har været, at vi skal forstå og tale med de unge, før vi designer løsninger til dem. Den viden, vi har fået fra de unge, matcher den viden, vi har fra forskningen, men den er mere nærværende og konkret. Derfor giver den et godt håndgribeligt udgangspunkt for åbne drøftelser mellem fagfagligheder. Det er nemt at se, at vi må finde fælles løsninger, når vi hører, hvordan de unge, vi har ansvar for, farer vild i det system af overgange og forskellige kulturer, som vi selv har skabt med de bedste intentioner. 

Skriv hvad du søger