llustration: Mark Airs
llustration: Mark Airs
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Smart City i en fart

I Gate 21 samarbejder 20 kommuner, regionen og leverandører om at finde hurtigere løsninger på trængsel i trafikken og klimaudfordringer ved hjælp af smart city teknologier og data. Det er der store perspektiver i. En af prototyperne kan give en samfundsøkonomisk gevinst på fem milliarder kroner.

På Vallensbæk Torvevej gled trafikken virkelig langsomt i myldretiden. Men på bare fire måneder lykkedes det virksomheden Technolution at få det hele til at gå lidt hurtigere. Løsningen var intelligent trafikstyring baseret på GPS data fra bilerne, som blev brugt til at regulerede det centrale kryds på strækningen. Løsningen fik gennemsnitshastigheden til at stige fra 32 km/t til 38 km/t.

De seks kilometer i timen er der store samfundsmæssige perspektiver i, mener seniorprojektleder i Gate 21 Lise Søderberg.

Smart City

er et begreb, der går på tværs af alle sektorer i en by. I en dansk kontekst er en Smart City drevet af data og innovative digitale teknologier.

Machine learning

er når algoritmer bygger en matematisk statistisk model baseret på indsamlet data, for at kunne foretage forudsigelser og beslutninger. Modellen baserer sig på mønstre frem for eksplicitte instruktioner.  

Predicted analysis

er et område af statistik, hvor man udleder information af data for at forudsige tendenser og adfærd.

Skriv hvad du søger