Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Overbehandling giver ældre en uværdig død

Svækkede og syge ældre skal ikke dø under en turbulent indlæggelse eller et voldsomt forsøg på genoplivning. Derfor skal personalet i ældreplejen turde tage den svære samtale om nej til genoplivning og livsforlængende behandling.

Man kan dø alt for tidligt. Men kan man også dø for sent? 

Ja, lyder svaret, hvis man spørger Ove Gaardboe. Som tidligere overlæge på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Horsens har han flere gange oplevet, hvordan ældre patienter er blevet genoplivet mod deres vilje eller har fået smertefulde og unødvendige behandlinger i livets sidste timer. 

– En 94-årig plejehjemsbeboer med hjerteproblemer skal ikke dø under et voldsomt genoplivningsforsøg eller indlægges med fuld udrykning og ende sine dage på en intensivafdeling med slanger og bippende apparater. Ældre, syge og livstrætte borgere skal have en rolig død omgivet af deres nærmeste, siger Ove Gaardboe.

Skriv hvad du søger