Foto: Lejre Kommune
Foto: Lejre Kommune
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Når oversvømmelser er gode

Lejre og Holbæk Kommuner har med succes gennemført et naturgenopretningsprojekt på tværs af kommunegrænser. Selvom størstedelen af området lå i Holbæk, tog Lejre opgaven på sig. Et stærkt administrativt arbejde og bred enighed har gjort samarbejdet gnidningsfrit for alle parter.

Kører man i dag langs Holbækmotorvejen på strækning-en mellem Lejre og Holbæk, får man på begge sider en væsentlig anden udsigt, end man gjorde for et par år siden. Hvad der før var fladt, inddæmmet landbrugsjord, er i dag et frodigt, oversvømmet vådområde. 

Tempelkrog Nord

  • Tempelkrog Nord dækker omkring 77 hektar og ligger mellem Holbækmotorvejen og Isefjorden.
  • Projektet har kostet omkring 14 millioner kroner, og det er finansieret af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.
  • En tredjedel af området ligger i Lejre Kommune, mens de resterende to tredjedele ligger i Holbæk Kommune.

Projektet blev søsat tilbage i 2008, da naturstyrelsen fik en milliard at bruge på at bidrage til den danske natur. Det blev blandt andet til en indsats for et bedre vandmiljø i Isefjorden. Naturstyrelsen stod for at lave vådområdet syd for motorvejen, mens Holbæk og Lejre lavede området mod nord. Arbejdet med at lave det nye vådområde mod nord blev færdigt hen mod slutningen af 2018. 

Skriv hvad du søger