Illustration: Michael Eriksen / Visuel Retning 2019
Illustration: Michael Eriksen / Visuel Retning 2019
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Har I lavet den over en øl på et værtshus?

Nej, det havde Børne- og Undervisningsudvalget ikke. Da de præsenterede den nye børne- og ungepolitik for byrådet i Ikast-Brande var det halvandet års arbejde, der gik forud. Politikken kan stå på et A4-ark. Otte sætninger og otte tegninger, som begejstrer medarbejdere og forældre. Nogle af kollegerne var lidt mere skeptiske.
tekst Tom Ekeroth

I begyndelsen af september vedtog et enstemmigt byråd i Ikast-Brande en ny børne- og ungepolitik. Landets korteste: Et A4-ark med otte tekster og otte tegninger. Den er blevet modtaget med ros og begejstring af institutioner, forældre og medarbejdere i kommunen.

Allerede halvandet år tidligere var Børne- og Undervisningsudvalget begyndt at lægge sporene til den børne- og ungepolitik, som skal laves i hver byrådsperiode. Udvalgets formand, Simon Vanggaard (DF), fortæller:

– Til at begynde med ville vi revidere den gamle politik, som var på 23 sider, pudse den af i hjørnerne og så ellers køre videre. Vi tænkte, at vi som vi plejer, ville tage på studietur og lade os inspirere udefra. Men planen ændrede sig. Vi endte med at revolutionere politikken i stedet for at revidere den. Ikke ved at forkaste intentionerne i den gamle politik, men ved at revolutionere på form og indhold. I stedet for at rejse valgte vi at kigge indad i vores egen organisation: ”Hvad er det, vi er særligt dygtige til? Hvad er kernen i arbejdet med børn i Ikast-Brande Kommune?”, fortæller Simon Vanggaard, den eneste af udvalgets medlemmer, der har erfaring fra den foregående valgperiode.

Unge og nyvalgte

Skriv hvad du søger