Illustration: Gitte Skov
Illustration: Gitte Skov
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Håndtryk deler vandene

På Frederiksberg skændes venstrefløjen om den nye grundlovsceremoni – mens man i Aalborg har fundet en mindelig løsning.
tekst Mads Brandsen

Selv om den første grundlovsceremoni, hvor nye statsborgere underskriver en erklæring om at overholde loven og giver hånd til en repræsentant for kommunalbestyrelsen, først kommer til at finde sted en gang i 2020, er mange kommuner i gang med drøftelserne om, hvordan og hvorledes arrangementerne skal foregå. 

I Aalborg har magistraten nikket til, at borgmesteren bemyndiger embedsmænd til at stå for ceremonien, og at der vil være både en mand og en kvinde til stede. Dermed vil der ikke opstå tilfælde, hvor kvinder ikke vil give mænd hånd. Ifølge Danske Kommuners oplysninger har politikerne i magistraten nikket til ceremonien uden diskussion. 

Anderledes højt er bølgerne gået på Frederiksberg. Her foreslog Enhedslisten på et magistratsmøde at lade de nye danskere vælge, om de vil give hånd til en mandlig eller kvindelig repræsentant for kommunen.

Skriv hvad du søger