Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Et nej på hospitalet gælder også på plejehjemmet

Det skaber begejstring, at en ny vejledning slår fast, at et fravalg af genoplivning gælder på tværs af sektorer. Til gengæld vækker det harme, at almen alderdomssvækkelse ikke længere giver ret til at fravælge genoplivning.

Uklare, skrevet i et kompliceret juridisk sprog og umulige at bruge i praksis. Kritikken har haglet ned over vejledningen, som skulle forklare reglerne omkring fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling. 

Men nu har Styrelsen for Patientsikkerhed lyttet til kritikken og sendt en ny vejledning i høring. Den slår fast, at et nej til genoplivning altid gælder over sektorgrænser. Det vil sige, at hvis en læge på hospitalet har skrevet i journalen, at en 92-årig borger ikke skal genoplives ved hjertestop, så gælder det også, når hun kommer tilbage til plejehjemmet eller eget hjem. 

En ændring, som ifølge FOA vil skabe ro på rigtig mange plejehjem.

Skriv hvad du søger