Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2019

Et nej på hospitalet gælder også på plejehjemmet

Det skaber begejstring, at en ny vejledning slår fast, at et fravalg af genoplivning gælder på tværs af sektorer. Til gengæld vækker det harme, at almen alderdomssvækkelse ikke længere giver ret til at fravælge genoplivning.

Uklare, skrevet i et kompliceret juridisk sprog og umulige at bruge i praksis. Kritikken har haglet ned over vejledningen, som skulle forklare reglerne omkring fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling. 

Men nu har Styrelsen for Patientsikkerhed lyttet til kritikken og sendt en ny vejledning i høring. Den slår fast, at et nej til genoplivning altid gælder over sektorgrænser. Det vil sige, at hvis en læge på hospitalet har skrevet i journalen, at en 92-årig borger ikke skal genoplives ved hjertestop, så gælder det også, når hun kommer tilbage til plejehjemmet eller eget hjem. 

En ændring, som ifølge FOA vil skabe ro på rigtig mange plejehjem.

– Tidligere oplevede vi, at personalet stod med en udskrift fra sygehuset, hvor den ældre takkede nej til genoplivning, men beslutningen gjaldt ikke hos os, før den praktiserende læge havde gentaget beslutningen. Der kunne nemt gå flere dage med at få fat i egen læge, og det skabte et kæmpe dilemma for personalet, hvis den ældre og ofte meget syge borger fik hjertestop, mens vi ventede, siger Torben Hollmann, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

I Dansk Sygeplejeråd vækker det begejstring, at vejledningen understreger, at lægen på sygehuset har pligt til at sørge for, at der bliver givet direkte besked om fravalget til dem, som modtager den udskrevne patient. 

– Styrelsen fortjener stor ros for, at de har lyttet til kritikken. Det er et fantastisk godt tiltag, som vi er utrolig glade for. Vores sygeplejersker kan nu være helt trygge ved, at hvis den her beslutning er taget, så får de det at vide med det samme og kan efterkomme borgerens ønsker, siger Anni Pilgaard, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd. 

Høj alder er ikke nok

En anden afgørende ændring handler om almen alderdomssvækkelse. Tidligere har Styrelsen for Patientsikkerhed tolket, at almen alderdomssvækkelse kunne begrunde et fravalg hos både borgeren og lægen. Men den fortolkning er pillet ud af den nye vejledning, og det vækker bekymring hos blandt andre Ældre Sagen.

– Det er en svækkelse af selvbestemmelsesretten, at man som ældre, habil borger ikke kan fravælge genoplivning, hvis man  er alderdomssvækket. Vi mener, at man skal have ret til at sige nej til genoplivning, også når man ikke er i behandling, siger Anna Wilroth, der er seniorkonsulent hos Ældre Sagen. 

Ældre Sagen frygter, at svage og skrøbelige ældre, som ikke er i et aktuelt sygdomsforløb,  vil blive genoplivet mod deres vilje. Ændringen bekymrer, fordi prognosen for genoplivningsforsøg ikke er god hos ældre med et svækket helbred.

– I en høj alder kan kroppen være så svækket af alderdom, at et genoplivningsforsøg vil være uværdigt. Men uden et fravalg, vil plejepersonalet have pligt til at genoplive, uanset hvad borgeren har af ønsker. Derfor opfordrer vi til, at man hurtigst muligt finder en løsning, så alderssvækkede borgeres ret til selvbestemmelse sikres, når de nye vejledninger træder i kraft, siger Anna Wilroth.

I Dansk Sygeplejeråd er næstformand Anni Pilgaard klar i mælet og mener at  den nye bestemmelse kræver politisk handling. 

– Det er helt klart en forringelse. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få lov til at bestemme selv, blot fordi
man ikke har en diagnose. Svækkede ældre uden diagnose skal have ret til at fravælge et genoplivningsforsøg, hvor de risikerer at vågne op som halvsidet lammede eller uden sprog. Det er et etisk dilemma, som man med den nye formulering skubber over til frontpersonalet, siger Anni Pilgaard.

Den nye vejledning har netop været i høring og forventes at træde i kraft den 1. november 2019.   gij@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Et nej på hospitalet gælder også på plejehjemmet Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger