Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2019

Vi vil en skole som kan mere for flere

Intentionerne i folkeskolereformen lever. Kommunerne er klar til at arbejde videre med dem. Udvalgsformand i KL og borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen (S), forventer, at Christiansborg giver kommunerne arbejdsro. Og så glæder han sig i øvrigt over et godt samarbejde med Danmarks Lærerforening.
tekst Tom Ekeroth

Inæste uge begynder det nye folketingsår. Med en ny regering og en ny minister for børn og undervisning. Formand for Børne- og Undervisningsudvalget I KL, Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), forventer, at Christiansborg giver kommunerne arbejdsro, så de kan komme videre med arbejdet for at skabe en skole, som kan mere for flere:

– Heldigvis er intentionerne i folkeskolereformen der stadig. Det handler om at skabe en skoledag, som flere får mere ud af, og som gerne skulle give mulighed for, at man i de flere timer, man fik, skaber et læringsrum, som bliver mere varieret og mere motiverende. Alle de gode elementer med bevægelse, åben skole er stadig intakte. Vi har fået lidt ringere vilkår for lave understøttende undervisning. Nu er vi på plads. I kommunerne har vi nu defineret, hvordan vi indretter os efter den nye lov. Og så håber jeg på, at vi kan gå fra en meget defensiv folkeskolediskussion, der handlede om, hvad i reformen vi skal rulle tilbage. Jeg har en forventning om, at Christiansborg giver skolen arbejdsro, siger Thomas Gyldal Petersen.

Med arbejdsro mener han ikke tavshed og stilstand. Folkeskolen skal hele tiden være til diskussion. Den skal bare handle om ”hvor vi vil hen, i stedet for hvor vi ikke vil hen”. Og kommunerne vil en skole, som kan mere for flere: Flere skal løftes, alle skal opleve en motiverende skoledag med læringsforløb, som giver børnene mere glæde og trivsel, hvor bevægelseselementet kommer til at stå stærkere.

Samarbejde om inklusion

Skriv hvad du søger