Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2019

Jobcentrene er garant for en aktiv beskæftigelsesindsats

Der er næsten gået sport i at komme med udokumenterede og ofte faktuelt forkerte påstande om jobcentrenes arbejde – at de er både overflødige, uduelige og alt for dyre.
tekst KL

Der er for tiden megen debat om jobcentrene, og der er næsten gået sport i at komme med udokumenterede og ofte faktuelt forkerte påstande om jobcentrenes arbejde – at de er både overflødige, uduelige og alt for dyre. Vi kan nogle gange godt blive usikre på, om kritikerne ønsker at afvikle den aktive beskæftigelsesindsats og gøre op med flexicurity-modellen, som verden misunder Danmark. 

KL’s holdning er klar. Den aktive beskæftigelsesindsats er grundstenen i den danske arbejdsmarkedsmodel. Heri spiller jobcentrene en afgørende rolle ved at bistå ledige med at komme i job og bistå virksomhederne med at fastholde og rekruttere arbejdskraft. Medarbejderne i jobcentrene løfter hver dag en vigtig og vanskelig opgave til gavn for borgere, virksomheder og samfundet.

I KL er vi til enhver tid klar til at diskutere, hvordan jobcentrene løser opgaven, og hvor noget kan forbedres, men det skal ske på et oplyst og retvisende grundlag og en fælles forståelse af, hvad jobcentrenes opgave rent faktisk er, og hvor godt de løser den.

Jobcentrenes opgave er at realisere den politiske ambition om, at ingen skal overlades til passiv forsørgelse. Det er ikke nogen lille opgave. Af de lidt over 1 million borgere, der var i berøring med et jobcenter i 2018, var blot 28 procent velfungerende ledige på vej mod job. De resterende 72 procent var unge uden uddannelse, sygemeldte, som var i job, borgere med nedsat arbejdsevne, flygtninge og udsatte grupper med sociale problemer. Det er heller ikke nogen let opgave. Det kræver en stor og ofte langvarig indsats, hvis den enkelte borger ikke skal opgives, men hjælpes ind på arbejdsmarkedet igen.

Det stiller krav til kompetencerne og engagementet hos medarbejderne i jobcentrene. De kan glæde sig over, at tallene viser, at de gør en forskel for borgere og virksomheder. Siden 2010 er antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldet med 119.000 personer. Siden 2016 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med knap 33.000 personer. En helt ny undersøgelse viser, at blandt de virksomheder, som samarbejder med jobcentrene, er tilfredsheden meget høj – mere end 80 procent er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. Og tal fra en række kommuner viser, at når jobcentrene spørger borgerne, vurderer 90 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med samtalerne i jobcentret. Det er resultater, der fortjener respekt og anerkendelse.

Selvom det faktiske billede af jobcentrets indsats er markant bedre end det, mange tegner, er der fortsat plads til forbedringer både i de lovgivningsmæssige rammer og i indsatsen i den enkelte kommune. 

Vi har derfor alle – lovgivere, lokalpolitikere, parterne på arbejdsmarkedet og ledere og medarbejdere i jobcentrene – et ansvar for, at vi får videreudviklet beskæftigelsesindsatsen. Lad os sammen bygge videre på det store og gode arbejde, der allerede i dag foregår i jobcentrene. •

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Jobcentrene er garant for en aktiv beskæftigelsesindsats Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger