I dag foregår rigtig meget kontakt med borgerne på skrift, og COK’s kursus, Bedre Borgerdialog, handler også om, hvordan man sender forståelige breve til borgernes eboks. Foto: Linda Johansen / Ritzau Scanpix
I dag foregår rigtig meget kontakt med borgerne på skrift, og COK’s kursus, Bedre Borgerdialog, handler også om, hvordan man sender forståelige breve til borgernes eboks. Foto: Linda Johansen / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2019

Borgerne har brug for at føle sig set og hørt

Favrskov Kommune ringer sagsbehandleren fra børnehandicapområdet hjem til borgeren, inden afslaget på en sag lander i e-boksen. Og i Borgerservice i Helsingør giver medarbejderne deres indgroede vaner et serviceeftersyn. Begge dele har de lært på et kursus i bedre borgerdialog.
tekst Sidsel Boye

Situationen kan lynhurtigt gå i hårknude, når den ene part er en sagsbehandler med alle de skriftlige juridiske argumenter på plads. Og den anden part er en fortvivlet og bekymret forælder, som føler sig kørt over af et afslag fra kommunen.

Det er erfaringen fra en del kommuner og en af årsagerne til, nogle kommuner og blandt andet Favrskov sender deres sagsbehandlere på kursus i, hvordan man får en god borgerdialog og mere tilfredse borgere. Også når kunden ikke får ret.

Og de redskaber og teknikker, medarbejderne  kan træne, viser sig i praksis at fungere.

Skriv hvad du søger