Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2019

Partnerskab med Forældre

Samfundet har stort behov for, at børn trives og lærer optimalt i daginstitution, skole og SFO. Indsatsen for at bryde den sociale arv skal lykkes bedre. De professionelle i dagtilbud og skole skal inddrage forældrenes viden om deres børn.
tekst Sara Johansen, distriktsskoleleder, Særslev-Hårslev Skolen, Nordfyn, og Magne Uldall-Jessen, chefkonsulent, MUKON

På Særslev-Hårslev Distriktsskole planlægger man at etablere et ligeværdigt partnerskab med forældre om deres børns udvikling, trivsel, læring og dannelse, så børnene bliver mere livsduelige og robuste. Vi vil respektere, at forældrene har størst kendskab til barnet og dets udvikling, hvorfor deres viden skal inddrages meget mere i de professionelles samvær med barnet. 

Forældrene skal inviteres til årlige udviklingssamtaler med en pædagog eller en lærer, der kender barnet godt. Udviklingssamtalen skal fokusere på barnets styrker og skal resultere i en skriftlig udviklingsplan udarbejdet af forældre og pædagog eller lærer i fællesskab. Udviklingsplanen vil sikre, at begge parter trækker på samme hammel. Samtalerne skal forberedes og gennemføres med afsæt i positiv psykologi.

Opdragelsespanel

Samfundet har stort behov for, at børn trives og lærer optimalt i daginstitution, skole og SFO. Indsatsen for at bryde den sociale arv skal lykkes bedre. Undersøgelser foretaget af danske forskere gennem de seneste år har vist, at forældre gerne vil modtage vejledning til, hvordan de hjemme kan styrke deres børns kompetencer i at lære og indgå i fællesskaber. Et opdragelsespanel fremkom i 2018 med forslag til handlinger om, at dagtilbud skal:

  • afstemme forventninger mellem dagtilbud og hjem
  • gennemføre børnehave-hjem-samtaler
  • inddrage forældre i at forme værdierne i dagtilbud

Skriv hvad du søger