Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2019

Ny Viden

Godhed som samfundsmodel

Bøger /// Filosoffen Ole Fogh Kirkeby har sat sig for at undersøge begrebet velfærd i et historisk filosofisk og aktuelt praktisk perspektiv i bogen ”Om Velfærd – Det godes politik”. Hans udgangspunkt er, at den vestlige kultur og samfundsmodel inden for et årti er blevet slået på sin egen bane af nye, stærke økonomier og en global kapitalisme med helt andre værdigrundlag og strukturer. ”Vi står ved en skillevej i historien. I den ene retning fører det at have nok i sig selv. I den anden retning fører det at føle omsorg for den anden. Man kan ikke vælge begge dele på én og samme gang. Uden generøsitet får vi et frygteligt samfund og en elendig verden”, står der blandt andet i bogen, der er udgivet på Gyldendal Public.

Almene boliger er blevet meget mere effektive

Boliger /// Den almene boligsektor fortsætter med at realisere effektiviseringsgevinster. Sektoren har i 2018 foretaget besparelser på 1,3 milliarder kroner og er dermed godt på vej mod målet om 1,5 milliarder kroner besparelse i 2020.

Samlet set indikerer tal og kvalitative analyser, foretaget af Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, at den almene boligsektor er blevet mærkbart mere effektiv, og at der er sket en kulturændring i store dele af sektoren. Effektiviseringsarbejdet har ofte resulteret i lavere husleje, bedre service og arbejdsforhold. Analyser viser dog også, at der er dele af sektoren, hvor effektiviseringsarbejdet ikke er påbegyndt.  

Udsatte får bedre behandling i frikommuner

Skriv hvad du søger