Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2019

Her er økonomiaftalen for 2020

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Vi har samlet de vigtigste nedslag her.

Effektiviseringer

Parterne har aftalt at indføre en såkaldt Velfærdsprioritering. Under den titel skal kommunerne finde 500 millioner kroner om året ved at effektivisere driften. Det skal ske gennem ”mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer og nye organisationsformer,” som det hedder i aftalen. De penge, som bliver frigjort af effektiviseringer, bliver i kommunernes budgetter.

Service

Kommunerne får 1,7 milliarder kroner mere til service. Desuden forsvinder effektiviseringsprogrammet, som blev indført under den forrige regering. Det betød, at kommunerne hvert år skulle effektivisere for en milliard og aflevere halvdelen til staten. Det skal de ikke længere. Dermed får kommunerne i alt 2,2 milliarder kroner mere til service. Servicerammen for 2020 bliver på 261,8 milliarder kroner. Parterne er enige om, at løftet af servicerammen dækker de umiddelbare udgifter til flere børn og ældre og det specialiserede socialområde.

Udligning

En reform af udligningssystemet er ikke nævnt i aftalen. Inden forhandlingerne sagde social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at hun regner med, at arbejdet med en udligningsreform kan afsluttes inden næste kommunalvalg i 2021.

Finansieringstilskud

Skriv hvad du søger