Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2019

Klimatilpasningen skal op i gear

KL vil ikke rykke ved det princip, at det er ejerne af ejendommene, der skal betale for at beskytte deres værdier. Men uenighed om partsfordelingen kan spænde ben for den rigtige løsning.
tekst KL

Klimadebatten handler meget om, at vi er nødt til at reducere CO2-udledningerne, så temperaturen, vandstanden og bølgerne ikke fortsætter med at stige. En reduktion er bydende nødvendig.

Men det er ikke nok. Vi skal også tilpasse os de klimaændringer, der allerede er indtruffet, og de vi kan forudse kan komme. Stormflod og skybrud koster heldigvis meget sjældent liv i Danmark, men det er store værdier både for samfundet og for borgerne, der trues. Det kan derfor undre, at det går så langsomt med klimatilpasningen, når vi nu ved, at der er og kommer flere og voldsommere klimahændelser. 

KL vil ikke rykke ved det princip, at det er ejerne af ejendommene, der skal betale for at beskytte deres værdier. KL ønsker heller ikke at bryde med det princip, at de, der har størst nytte af et klimaprojekt, også skal betale mere. Men uenighed om partsfordelingen kan spænde ben for den rigtige løsning og forhindre, at der overhovedet sker noget. At forsyningsselskaberne ikke længere kan bidrage med fuld finansiering af samfundsøkonomisk fornuftige løsninger, spænder også ben for nye og store projekter.   

Kommunerne kan spille en mere aktiv rolle og bidrage til, at klimatilpasningen kommer op i gear. Men der er behov for et mere ensartet og gennemskueligt regelsæt, hvis vi skal have klimatilpasningen op i tempo. Der er også et behov for, at vi ser på en bredere vifte af finansieringsmuligheder af projekterne.

Vi ønsker på KL’s Klimakonference 2019 at åbne for debatten om, hvordan der kan skabes både incitamenter for borgerne til at komme i gang, og værktøjer, så vi kan hjælpe de, der ikke har betalingsevnen, med at komme i gang. Det kræver, at både kommuner og borgere kender og bruger de muligheder, der er i eksisterende lovgivning. Det kalder på mere information. Men loven skal også justeres, så den bliver mere operationel og gennemskuelig. 

KL lægger altså ikke op til, at der skal ske en radikal omlægning af ansvaret for at betale for klimatilpasningen. De, der har værdierne, har en interesse i at sikre deres ejendom. Men kan finansieringen lettes og gøres billigere for projektet, og kan de, der får nytte af projektet trækkes til, så sker der noget. Men det kræver vilje og samarbejde på alle leder og kanter. Det er præcis denne dialog og ideudveksling, som KL inviterer til henover efteråret. 

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Klimatilpasningen skal op i gear Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger