Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2019

Hvordan sikrer kommuner den bedste kapitalforvaltning?

Danske kommuner vælger traditionelt at sprede sig på tre-fireforskellige danske kapitalforvaltere, men det er uhensigtsmæssigt af flere årsager.
tekst Mads Jensen, stifter og managing partner hos Jentzen & Partners, og Allan Soon Lorentzen, managing partner hos Jentzen & Partners

Når det handler om kapitalforvaltning for kommunerne, så er det naturligt, at der er stor fokus på kapitalbevarelse og lav risiko. Derfor er det normalt sådan, at kommunernes kriterier til kapitalforvalterne går på, at mindst 70 procent konstant er investeret i danske stats- og realkreditobligationer med langt den største vægt i sidstnævnte. 

Mens resten investeres i aktier, højt ratede virksomhedsobligationer (Investment Grade, IG), lavt ratede virksomhedsobligationer (High Yield, HY) og statsobligationer i udviklingslande (Emerging Market Debt, EMD). Nogle kommuner vælger kun at supplere de danske obligationer med aktier og IG obligationer.

Kapitalforvaltning i udbud

Kommunerne håndterer ikke selv kapitalforvaltningen, men indhenter tilbud fra interesserede kapitalforvaltere i udbudsrunder. Der er altid tale om udelukkende danske kapitalforvaltere, hvilket blandt andet skyldes et klart ønske fra kommunernes side om, at al kommunikation i kontraktperioden foregår på dansk. Det hænger også sammen med, at i og med at danske realkreditobligationer fylder så meget i porteføljen, så er det oplagt, at netop denne aktivklasse håndteres af danske kapitalforvaltere, som her har en indsigt og ekspertise, som ikke overgås af udenlandske kapitalforvaltere. 

Skriv hvad du søger