IPS-teamet i Hjørring Kommune bliver uddannet i den særlige metode, der har vist sig effektiv til at hjælpe mennesker med psykiske diagnoser i beskæftigelse eller uddannelse. Foto: IPSCenter Danmark
IPS-teamet i Hjørring Kommune bliver uddannet i den særlige metode, der har vist sig effektiv til at hjælpe mennesker med psykiske diagnoser i beskæftigelse eller uddannelse. Foto: IPSCenter Danmark
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2019

Hjørring har metoden til at få psykisk syge i arbejde

Mere fokus på beskæftigelse og mindre fokus på sygdom er grundtanken i IPS-metoden som Hjørring har arbejdet med i to år. Det har fået 60 procent af de ledige med psykiske diagnoser i arbejde eller uddannelse. Flere kommuner er i gang med at implementere metoden.

IPS-metoden hedder den. Det står for Individuelt Planlagt job med Støtte. Metoden er særligt udviklet til at hjælpe mennesker med psykiske diagnoser i beskæftigelse eller uddannelse. Den har de haft rigtig gode resultater med i Hjørring Kommune. Siden september 2017, hvor man tog metoden i brug, er 60 procent af de ledige borgere med diagnoser som ADHD, ADD, skizofreni, bipolar lidelser, depression og angst, samt andre former for psykisk sårbarhed kommet i job eller i uddannelse, og det er væsentlig mere, end det man opnår med de traditionelle metoder.

– Helt grundlæggende handler det om, at man går borgerens vej. Man tager udgangspunkt i deres ønsker og motivation, siger Britt Grønborg Sand, der er en af kommunens nu seks uddannede IPS-konsulenter.

Flere bruger IPS

•  IPSCenter Danmark er en leverandørvirksomhed, der laver individuelle borgerforløb som anden aktør for kommunerne. Derudover laver virksomheden uddannelsesprogrammer, hvor man uddanner medarbejdere til konsulenter som for eksempel i Hjørring.

  Sønderborg og Hjørring Kommuner har været i front med at bruge IPS-uddannelsesprogrammet. Vejle Kommune er i gang med et projekt.

Skriv hvad du søger