Formand for Borgerservice Danmark, Eva Freidahl Graae, Herning Kommune
Formand for Borgerservice Danmark, Eva Freidahl Graae, Herning Kommune
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2019

Time Out: Eva Freidahl Graae

tekst Sidsel Boye

Nævn en leder, der gør det godt. 

– Lene Hartig-Danielsen, der er chef for Borgerservice i Aarhus Kommune. Lene skaber gode decentrale ledelsesrum for sine ledere og udøver personaleledelse med involverende, uddelegerende og udpræget tillid. Lene er samtidig innovativ og visionær men ikke mindst dagsordenssættende både nationalt og faktisk også internationalt. Er en dygtig netværksskaber med stærke relationelle kompetencer. 

Hvad er det bedste, du har været med til som leder? 

Skriv hvad du søger