Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2019

Frivillighed i velfærdssamfundets grænseland

Det står lysende klart. Det danske velfærdssamfund er under pres. Det drejer sig om fællesskabets understøttelse af blandt andet de syge, de udsatte, de ældre, de unge og børnene. Det er et pres, der kommer fra flere kanter.
tekst Andreas Kamm, forfatter og forhenværende generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, og Jakob Westh, ledelsesrådgiver hos Mercuri Urval

Kronik

Kronikken er et rum for debat og vidensdeling. Der er plads til 7.000 enheder inklusive mellemrum. Teksten sendes sammen med et portræt til redaktør Tom Ekeroth på tek@kl.dk, som også kan kontaktes på telefon 33 70 32 94.

For det første er der ønsket om at sætte borgeren i centrum, hvilket nødvendigvis må øge forskelsbehandlingen og medføre en stadig større differentiering i leverancerne. For det andet medfører ny teknologi og viden, at vi hele tiden kan diagnosticere mere præcist og samtidig sætte ind på stadig flere områder – eksempelvis i vores sundhedssektor, hvor vi kan forstå og behandle stadig flere sygdomme. For det tredje har der over en årrække været en vilje til at holde det offentlige forbrug i ave, hvilket presser budgetterne i mange af de offentlige organisationer.

Nybrud

Der sker rigtig mange spændende ting for at håndtere dette differentierings-, omfangs- og besparelsespres på velfærdsydelserne. De offentlige organisationer udvikler sig og arbejder med digitalisering, fleksible og innovative organisationsformer samt god ledelse for blot at nævne nogle af tiltagene, der skal sikre den bedst mulige brug af de forhåndenværende ressourcer. 

Skriv hvad du søger