Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2019

Kære folketingspolitikere

Velfærdssamfundet undergår i øjeblikket grundlæggende forandringer. Gamle løsninger kommer til kort, og der skal findes nye, langsigtede og ansvarlige løsninger.
tekst KL

Danmark har fået et nyt Folketing. Hjerteligt tillykke til de 179 folketingsmedlemmer, som fik borgernes opbakning til at udvikle og forme fremtidens velfærdssamfund. Det er et stort privilegium. 

Velfærdssamfundet undergår i øjeblikket grundlæggende forandringer. De tektoniske plader under det velfærdssamfund, vi kender, forrykker sig. Gamle løsninger kommer til kort, og der skal findes nye, langsigtede og ansvarlige løsninger. 

I kommunerne oplever vi det helt konkret ved, at vi bliver flere ældre og får flere børn. Vi bliver flere kronikere, og flere har behov for særlige tilbud. Der er især et helt presserende behov for at få set på videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne, og hvordan vi sikrer tidssvarende velfærdsinstitutioner. 

Digitaliseringen forandrer ikke bare hverdagen men hele vores samfund fundamentalt. Danmark har verdens mest digitale offentlige sektor og borgerne har en høj grad af tillid til det offentliges brug af data og teknologi. Det giver et godt afsæt for at løfte nogle af de store samfundsudfordringer. Vi skal bruge de nye teknologiske muligheder til at udvikle velfærden.  

Konsekvenserne af klimaforandringerne er mærkbare. Vi er nødt til at håndtere de stadig mere akutte udfordringer med stigende vandmængder fra oven, fra havet og fra jorden. Den grønne omstilling er en bunden opgave for os alle, og kommunerne er allerede i gang. 

Vi skal sammen sikre en udvikling af velfærdssamfundet, hvor beslutninger om service og udvikling sker tæt på borgerne. Det er forudsætningen for, at løsningerne afstemmes med borgernes behov lokalt, og for at der kan skabes helhed og sammenhæng på tværs – til gavn for borgerne. Dialogen med borgerne skal hele tiden udvikle sig lokalt for at fastholde nærheden og borgernes muligheder for at bidrage. Det bliver særlig vigtigt i en tid som nu med de grundlæggende forandringer af velfærdssamfundet, der er.  

Arbejdsdelingen mellem Folketing og kommunalbestyrelser, hvor Folketinget fastlægger den økonomiske politik og sætter målene for velfærdssamfundets udvikling, og hvor kommunalbestyrelserne udvikler og prioriterer lokalt og skalerer udgifterne efter de lokale behov, er samfundseffektiv. Men det forudsætter, at vi sammen sikrer sammenhæng mellem økonomien og målene og den velfærd, borgerne møder i hverdagen i kommunerne – ellers risikerer vi, at vi sætter tilliden og opbakningen til vores folkestyre og velfærdssamfund på spil.

Kommunerne er klar til at drøfte udviklingen, udfordringerne og perspektiverne med det nye Folketing og ser frem til samarbejdet. 

Endnu engang tillykke med valget. 

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kære folketingspolitikere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger