Lotte Krabbe er med til at beslutte, hvad kommunerne i fællesskab køber ind til ældreplejen. De sidste par år er der blandt andet indkøbt rigtig mange lejringspuder. Foto: Agnete Nørgaard Larsen
Lotte Krabbe er med til at beslutte, hvad kommunerne i fællesskab køber ind til ældreplejen. De sidste par år er der blandt andet indkøbt rigtig mange lejringspuder. Foto: Agnete Nørgaard Larsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2019

Flere puder og mindre uro hos gamle fru Hansen

Thisted Kommune revitaliserer et fire år gammelt succesprojekt fra ældreplejen, som både frigjorde medarbejdere, forbedrede arbejdsmiljøet og tog mere hensyn til borgerne.
tekst Sidsel Boye

I ældreplejen i Thisted Kommune er der i de seneste år blevet købt rigtig mange af de såkaldte lejringspuder. Puderne kan bruges til at gøre plejen mere skånsom for de ældre, gøre dem mere trygge og i mange situationer kan en pude være det, der skal til for at plejen kan klares af en enkelt medarbejder og med færre løft. 

Puderne er bare en enkelt brik i et større projekt, som kommunen er ved at sætte i gang med det formål både at undgå arbejdsskader, skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø, sikre borgernes livskvalitet samt bruge medarbejderressourcerne bedst muligt.

Projektet er en revitalisering af et lignende projekt tilbage i 2015, som omfattede cirka 80 personer og var stor en succes, fortæller ergoterapeut og fagkoordinator Lotte Krabbe.

Skriv hvad du søger