Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2019

Tillykke til de 14 nye i EU-parlamentet

KL arbejder for at sikre, at Danmark også vil modtage strukturfondsmidler i det kommende EU-budget. Det er medlemslandene, som forhandler budgettet, men det er Europa-Parlamentets opgave at godkende det endelige budget, så også her er det vigtigt, at vi i kommunerne har fokus på Europa-Parlamentet.
tekst KL

KL arbejder ikke kun nationalt, men også på EU-plan for at sikre kommunernes råderum. En nylig undersøgelse gennemført af KL af kommunalbestyrelsernes dagsordener viser, at 40 procent af samtlige sager, som behandles af de folkevalgte i kommunerne, stammer fra EU-lovgivning og EU-politik. Derudover er en tredjedel af de aftaler, KL indgår med de faglige organisationer på vegne af kommunerne som arbejdsgiver, baseret på EU-lovgivning.

Mange af de udfordringer, vi står overfor i dag, lader sig ikke løse alene af én kommune – eller én stat for den sags skyld. Udfordringerne har grænseoverskridende karakter. Det er årsagen til, at Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 også var en vigtig begivenhed for kommunerne. Sammenhængen mellem EU og kommunalpolitik er stor. Det er kommunerne, som repræsenterer det nære demokrati, og som er direkte ansvarlige overfor borgerne for at implementere en stor del af EU-lovgivningen. KL arbejder derfor aktivt i Det Europæiske Regionsudvalg og andre europæiske fora.

Meget af den lovgivning, som behandles i Europa-Parlamentet, har kommunal betydning, og de 13 – snart 14 – danske medlemmer af Europa-Parlamentet får derfor stor indflydelse på kommunernes opgaver. I øvrigt er det værd at glæde sig over, at flere af de 14 danske medlemmer har siddet/sidder i en kommunalbestyrelse, og en af dem har endda siddet i KL’s Internationale udvalg. Det lover godt for forståelsen af det kommunale selvstyre.

Det nyvalgte Europa-Parlament får indflydelse på, hvor hensigtsmæssig og effektiv EU-lovgivningen er for de danske kommuner og for, om der er et råderum i lovgivningen til kommunalt selvstyre.

Det gælder for eksempel spørgsmål, som er relateret til arbejdsmarkedspolitik, hvor kommunerne er Danmarks største offentlige arbejdsgiver. Det gælder på miljøområdet, hvor kommunerne er ansvarlige for at implementere store dele af EU-lovgivningen. Det gælder energipolitikken, da kommunerne spiller en stor rolle i fjernvarmesystemet samt i forhold til anvendelsen af affald-til-energi. Og det handler om spørgsmål vedrørende offentlige udbud, hvor kommunerne spiller en stor rolle som ordregiver.

EU’s samhørighedspolitik samt øvrige fonde er desuden med til at skabe vækst og jobs i alle dele af Danmark, da 80 procent af alle danske kommuner i den nuværende budgetperiode deltager i et eller flere strukturfondsprojekter. KL arbejder for at sikre, at Danmark også vil modtage strukturfondsmidler i det kommende EU-budget. Det er medlemslandene, som forhandler budgettet, men det er Europa-Parlamentets opgave at godkende det endelige budget, så også her er det vigtigt, at vi i kommunerne har fokus på Europa-Parlamentet. 

Når et nyt Europa-Parlament og en ny EU-Kommission de kommende måneder trækker i arbejdstøjet, er der således god grund til at følge med i, hvad der sker i EU set med kommunale briller. KL vil fortsat arbejde for at sikre det kommunale råderum og varetage danske kommuners interesser i EU.

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Tillykke til de 14 nye i EU-parlamentet Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger