Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2019
Kronik

Partnerskaber er en nøgle til en bæredygtig fremtid

Gladsaxe har sat ekstra fokus på partnerskaber, fordi kommunen tror på, at man kan nå længere i dialog og innovative partnerskaber med andre – borgere, foreninger og virksomheder. Verdensmål 17, partnerskaber for handling, er et centralt mål for Gladsaxe.
tekst Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune, og Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune

Hvordan kan kommuner og private virksomheder gøre hinanden bedre og sammen finde bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer?

Det spørgsmål er vi meget optaget af i Gladsaxe. Hver dag går vi på arbejde for at skabe vækst og velfærd til gavn for vores borgere og virksomheder. Samtidig er vores klode udfordret, og derfor er det vigtigt at udvikling-en i Gladsaxe sker i en bæredygtighedsdagsorden, hvor vi begrænser vores negative aftryk på miljøet og klimaet. Det er selvsagt en balancegang med mange udfordringer, som vi ikke kan løse alene. Derfor har vi i Gladsaxe sat ekstra fokus på partnerskaber, fordi vi tror på, at vi kan nå længere i dialog og innovative partnerskaber med andre – borgere, foreninger og virksomheder. Verdensmål 17, partnerskaber for handling, er et centralt mål for os.

Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om partnerskaber? For os handler partnerskaber om at træde ud af vores egen søjle, væk fra vores egen matrikel, og ud og møde mennesker eller virksomheder, der kan noget helt andet end det, vi selv kan. Det handler om at gå sammen om at løse konkrete udfordringer, som vi ikke umiddelbart selv har den færdige løsning på. Gennem nye konstellationer opstår ny dynamik, der kan føre til nye løsninger og produkter. Det har vi flere konkrete eksempler på i Gladsaxe. Dem vil jeg komme ind på senere. Først lidt om den politiske forankring.

Gladsaxestrategien

Skriv hvad du søger