Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2019

Kort nyt

tekst Tom Ekeroth

Nej til minimumsnormeringer

Nedstemt /// Et flertal i Randers Byråd har afvist at indføre minimumsnormeringer i de kommunale daginstitutioner. 25 stemte imod. Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen havde foreslået, at kommunen indfører en normering, så forholdet mellem børn og pædagogiske medarbejdere skal være 3: 1, for så vidt angår børn i alderen nul til to år, og at forholdet mellem børn og pædagogiske medarbejdere skal være 6: 1, for så vidt angår børn i alderen tre til seks år

Fritaget for skattestigning

Grundskyld /// Flere af virksomhederne i området omkring den nye letbanestation i Rødovre har udsigt til store stigninger i grundskylden. Nu hjælper Rødovre Kommune de virksomheder, der er hårdest ramt. De bliver fritaget for stigningen i fem år.

Den nye letbanestation i Rødovre kommer til at ligge tæt op ad Islevdal Erhvervskvarter. Der er blevet lavet en ny lokalplan for området, som giver virksomhederne i området nye muligheder for at anvende grundene. Det har fået grundpriserne til at stige, og SKAT’s nye vurderinger giver derfor flere grundejere store stigninger i grundskylden fra 2020. 

Skriv hvad du søger