Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2019

Syriske flygtninge skaber deres egne job

Selverhverv er en optimal måde at gøre brug af flygtningens ressourcer på. Særligt fordi det har vist sig svært at omsætte de kvalifikationer og kompetencer, flygtningene kommer med, til en plads på det danske arbejdsmarked.
tekst Anders Vilslev Knudsen, it-sikkerhedskoordinator, Langeland Kommune

Mange af de syriske flygtninge, som i de senere år er flygtet til Danmark, har åbnet deres egen virksomhed. Ifølge Danmarks Statistik var lige over 13 procent af de syrere, som var i beskæftigelse i 2017, selvstændige. Det tilsvarende tal for danskere var 5,8 procent. En sådan forskel mellem den indfødte befolkning og indvandrere er ikke unik. Det er en tendens, som gør sig gældende, hvad end man kigger tilbage på de seneste årtier eller anskuer tendensen internationalt.

Den samfundsvidenskabelige verden har primært søgt at forklare tendensen ved at pege på enten en overvejende strukturel eller kulturel forklaring. Fortalerne for den strukturelle forklaring mener, at forklaringen på, at flere indvandrere er iværksættere, blandt andet er, at de ganske enkelt ikke kan få arbejde på anden vis. Derfor betragtes iværksætteri i høj grad som en nødløsning. Fortalere for den kulturelle forklaring mener derimod, at den øgede iværksætteraktivitet blandt indvandrere skyldes, at de er i besiddelse af en særlig iværksætterkultur.

Samtale med seks flygtninge

Men hvad gør sig gældende for de syriske flygtninge, som er kommet til Danmark de seneste år? Skyldes denne gruppes øgende iværksætteraktivitet, at de kommer fra en usædvanlig driftig iværksætterkultur, eller skyldes det, at de har svært ved at finde ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked? Det har jeg talt med seks syriske flygtninge om, som har åbnet virksomhed i mindre byer i Esbjerg, Tønder, Vejen og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvorfor åbner syrerne egne virksomheder?

Skriv hvad du søger