Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2019

Netværk

/// Jobskifte

Direktør fra Kalundborg til Roskilde

Roskilde Kommune har ansat Mette Heidemann, der er direktør for skole-, børn- og familieområderne i Kalundborg Kommune, som ny direktør for Social, Job og Sundhed. Hun efterfølger Christian Harsløf, der er vendt tilbage til KL, nu som direktør.

Mette Heidemann, 51 år, er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1994 og har diplom i ledelse fra University of Bedfordshire 2010. Efter førstnævnte eksamen blev hun privatansat eksportassistent i Norge og blev efterfølgende udstationeret for EU-kommissionen i Namibia. I 2001 vendte hun tilbage til Danmark og blev fuldmægtig i Udenrigsministeriet. Året efter kom Mette Heidemann til Sønderjyllands Amt som udviklingskonsulent i skole- og specialrådgivningen og var en kort tid i et vikariat som vicekontorchef ved Vejle Amts handicapafdeling, inden hun i 2003 blev stabs- og administrationschef i Haderslev Kommunes helse- og arbejdsmarkedsforvaltning. I 2006 rykkede hun til Vejle Kommune som stabschef i voksenservice, fra 2009 chef for området og i maj 2011 socialchef. Herfra kom Mette Heidemann i december 2012 til Middelfart Kommune som social- og sundhedsdirektør. I november 2017 blev hun direktør for skole, børn og familie i Kalundborg Kommune, og det er herfra, at hun 1. juni kommer til Roskilde Kommune som direktør for Social, Job og Sundhed. Hun bor i Jelling (Vejle Kommune).  

Albertslund henter direktør i Frederiksberg

Albertslund Kommune har ansat Anne-Mette Brandt, forvaltningschef for dagtilbud og sundhed i Frederiksberg Kommune, som ny direktør for børn, sundhed og velfærd. Hun overtager stillingen efter Kristine Koch Sloth, der pr. 1. februar blev vicekommunaldirektør i Lejre. Anne-Mette Brandt, 50 år, er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet 1994, master i socialpædagogik fra samme universitet 2011 og har blandt andet en organisationspsykologisk uddannelse og er certificeret coach. Efter sin kandidateksamen blev hun fuldmægtig, senere specialkonsulent, i Økonomi- og Erhvervsministeriet og skiftede i 2002 til afdelingschef for børne- og ungeafdelingen i Københavns Amts psykiatri- og socialforvaltning, blev i 2006 seniormanager i Deloitte Business Consulting A/S, var 2011-12 partner i virksomheden Better Ideas ApS og derpå forvaltningschef i Frederiksberg Kommune. Anne-Mette Brandt tiltræder 1. juni som direktør i Albertslund Kommune.

Ny social- og beskæftigelseschef i Fredericia

Skriv hvad du søger