Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2019

Mere og bedre genanvendelse er fremtiden

Vi skal bygge på det solide fundament, vi har i den danske affaldssektor, som afsæt for øget genanvendelsen i alle kroge af det danske samfund.
tekst KL

En søgning på google udleder syv gram CO2. Det blad du læser, uanset om det er den trykte eller webbaserede version belaster klima og miljø. Vi kan ikke foretage os noget, uden at vi samtidigt skaber affald. Vores tøj, mad, fritidsaktiviteter og transport etc. – det hele sætter aftryk.

Mindre affald samt mere og bedre genanvendelse er sigtepunktet. EU har fastsat mål for genanvendelsen – 65 procent i 2035 – det er ambitiøst, men ikke uopnåeligt, hvis vi indretter os rigtigt.

Danmark topper i EU med knap 800 kg kommunalt indsamlet affald pr. borger, mens gennemsnittet i EU er cirka 475 kg. Og Danmark er blandt de lande i EU, hvor mindst havner på lossepladsen (under fem procent) – det er flot. Vi ligger i midten, hvad angår genanvendelse og højest hvad angår affaldsenergi via forbrænding. Vi har derfor i Danmark et unikt udgangspunkt for at øge genanvendelsen.

Det gælder alt fra mad- og køkkenaffald, papir og pap, plast, metal osv., der kommer fra alle de produkter, vi forbruger i hjemmet, på arbejdspladser, institutioner og i offentlige rum. 

I befolkningen er der en vilje til at handle til gavn for klima og miljø. De kommunale genbrugspladser bliver benyttet som aldrig før, og flere har besøgstal højere end mange turistattraktioner – en unik borgerkontakt. Kommunerne har i de seneste år rullet mange nye ordninger ud, der giver mere og bedre genanvendelse af borgernes affald og mindre forbrændes.

Det skal være lettere for borgere og virksomheder at sortere affaldet. Får virksomhederne også mulighed for at aflevere til kommunernes indsamlingsordninger, vil det øge mængderne og være med til at gøre det lønsomt at oparbejde affaldet til genanvendelse. Derfor er der også brug for bedre rammer for nye forretningsmodeller i OPP-samarbejder.

Kommunerne arbejder derfor for enklere og bedre affaldssortering, ønsker frit valg for virksomhederne til de kommunale ordninger og laver offentlig-private samarbejder om ny, grøn affaldsteknologi. Vi skal udnytte den kritiske infrastruktur, som vores affaldssystem er, og sammen skabe løsninger, hvor ressourcerne bruges igen og igen.

Hvis alle bliver bedre til at sortere, kan vi genanvende mere. Derfor skal der indføres fælles sorteringskriterier og piktogrammer. Det gør det lettere for borgere (og virksomheder) at sortere og komme af med deres affald. Borgerne skal opleve sammenhæng – på tværs af kommuner, hvad enten de er hjemme, på arbejde eller holder fri.

Derfor opfordrer vi til politisk fremsyn i Folketinget. Vi skal bygge på det solide fundament, vi har i den danske affaldssektor, som afsæt for øget genanvendelse i alle kroge af det danske samfund. Kommuner, borgere og virksomheder er parate. Vi håber også Christiansborg er det.

Det er vores affald – men det er også Danmarks ressource.

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Mere og bedre genanvendelse er fremtiden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger