Illustration: Mark Airs
Illustration: Mark Airs
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 8 / 2019

Kommuner står alene om klimatilpasningen

Staten lovede samspil om klimatilpasningsindsatsen, men er totalt fraværende, lyder det fra kommunale udvalgsformænd i Danske Kommuners rundspørge. De efterlyser et større statsligt engagement i kampen mod oversvømmelser og havvandsstigninger.
tekst Rudi Holm

"Et stærkt samspil mellem stat og kommune står centralt i klimatilpasningsindsatsen."

Sådan lød de floromvundne ord, da S-R-SF-regeringen i december 2012 præsenterede en handlingsplan for, hvordan Danmark skulle sikres mod oversvømmelser og voldsomme regnvejrshændelser. Med planen fulgte et krav om, at samtlige af landets 98 kommuner gennemførte lokale risikokortlægninger og udarbejdede kommunale klimatilpasningsplaner. Et krav, som kommunerne sørgede for, blev ført ud i livet forholdsvis hurtigt. Alle 98 kom i mål med lokale klimatilpasningsplaner.

Men rundt om i kommunerne breder der sig nu en følelse af, at samspillet med staten er forsvundet, og at opgaven med at klimasikre Danmark er overladt til kommunerne alene. Det viser en rundspørge, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget blandt de politisk ansvarlige for klimaindsatserne i kommunerne.

Skriv hvad du søger