Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 8 / 2019

Åndelig omsorg i Danmark

Der er behov for en ny tilgang til den åndelige omsorg, som er et overset kommunalt ansvar. Center for Eksistentiel og Åndelig Omsorg på SDU har udviklet efteruddannelseskurser og redskaber til at skabe bedre kommunikation om eksistentielle og åndelige problemer og samarbejder gerne om at bedre disse tiltag i kommunalt regi.
tekst Niels Christian Hvidt, Professor i eksistentiel og åndelig omsorg, SDU

Mennesket lever ikke af brød alene, hedder det metaforisk. Det gælder især, når vi mennesker bliver ramt i livet. Når vi mister et familiemedlem, et barn, en ægtefælle, en forælder, når vi bliver skilt, eller når vi bliver ramt af sygdom eller anden krise. I de tilfælde hungrer vi efter noget at håbe og tro på. Noget, der kan nære vores indre liv og den længsel, der på ingen måde kan mættes ved brød og heller ikke ved rent medicinsk opmærksomhed.

Det har man fokuseret på i årtusinder under begrebet åndelig omsorg. Det er en omsorg, der har sit historiske udspring længe før den biomedicinske revolution, men som der er lige så stort behov for i dag i en højteknologisk, stadig mere effektiv tid, hvor de indre, menneskelige værdier ofte presses tilbage på grund af effektivitet og sparekrav. 

Der er behov for en ny tilgang, hvor den personcentrerede medicin og ambitionen om at have patienten først bliver underbyggede af kvalitetsmarkørerne, ligesom det er tilfældet med den mere biomedicinske tilgang. Og der er behov for at fundere den personcentrerede medicin etisk og åndeligt. Alt dette er hovedfokus i den fremvoksende forskning i åndelig omsorg. Og den åndelige omsorg udvikles og praktiseres bedst i det nære sundhedsvæsen, hvor der ofte er bedre tid til patienterne, end tilfældet er på hospitalet med de stadig kortere indlæggelser og behandlingsforløb. På den måde er den åndelige omsorg i høj grad et kommunalt anliggende. Center for Eksistentiel og Åndelig Omsorg på SDU har udviklet efteruddannelseskurser og kommunikationsredskaber til at skabe bedre kommunikation om eksistentielle og åndelige problemer og samarbejder gerne om at bedre disse tiltag i kommunalt regi. 

Døende og omsorgen

Skriv hvad du søger