Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2019

Aktuelt

17.015 

Så mange borgere mangler en fast praktiserende læge i Lolland Kommune, og det er dermed den kommune, hvor flest antal borgere mangler en praktiserende læge. I stedet er de tilknyttet såkaldte udbuds- eller regionsklinikker, som enten private firmaer eller regionerne selv driver.

App hjælper sårbare

Psykisk sygdom kan være invaliderende, men hvad hvis du hver morgen blev motiveret og opmuntret af positive citater? Appen ”Mit sygehus”, som Region Syddanmark har udviklet i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i regionen og med midler fra Velux Fonden, skal støtte sårbare borgere netop sådan. Unge med psykiske lidelser har gennem et længere forløb bidraget som medudviklere og testpersoner. Det har gjort, at indholdet er tilpasset målgruppen, siger oversygeplejerske hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Lene Granhøj. Appen præsenteres snart på børne- og ungdomsafdelingerne, så kendskabet kan udbredes, og regionens undersøgelser viser, at både personale og patienter er positive over for appen. 

Fra volapyk til letlæsning

Breve fra kommunen kan være svære at forstå, og det kan have konsekvenser, hvis borgerne ikke er sikre på, hvad det er, kommunen skriver. Derfor sætter Haderslev Kommune nu gang i et tværkommunalt kommunikationsprojekt, som skal sikre letforståelige breve fra kommunen til borgerne. Baggrunden for projektet er blandt andet kommunens borgerrådgiver, der i sine anbefaling­er har peget på, at det vil være en god idé at sætte fokus på bedre breve. 

Skriv hvad du søger