Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2019

5 nedslag i sundhedsreformen

Regeringen og DF nåede i sidste uge til enighed om en sundhedsreform. Den endelige reform ligger tæt op ad regeringens udspil, men adskiller sig på enkelte punkter. Blandt nyskabelserne er flere penge til den nære sundhed, flere akutbiler og et folkevalgt råd for patienter og pårørende.

Stem på en patient

En markant nyskabelse i den endelige aftale er de 21 nye patient- og pårørenderåd, som skal vælges i hvert sundhedsfællesskab. De nye råd får høringsret i forhold til udvalgte større beslutninger i det lokale sundhedsfællesskab, men de kan ikke træffe bindene beslutninger. Dog skal et medlem fra hvert råd sidde med i bestyrelsen for det lokale sundhedsfællesskab og får dermed direkte indflydelse. Medlemmerne af de nye råd vælges som enkeltpersoner ved direkte valg, og alle borgere kan stille op. Alle kommuner skal være repræsenteret i det lokale råd, som skal bestå af minimum 14 og maks 30 repræsentanter. Der skal afholdes valg til rådet hvert andet år forskudt af den kommunale valgperiode. Første valg afholdes i 2. halvår af 2020.

Markant løft af Nærhedsfond

Saltvandsindsprøjtningen til det nære sundhedsvæsen voksede med tre miliarder til 8,5 milliarder kroner i løbet af forhandlingerne mellem regeringen og DF.  Fonden fordeles i 2020-2025 med fire milliarder til anlæg  og 4,5 milliarder til drift. Driftsmidlerne videreføres efter 2025. 

+ 4 Nordjylland

+ 2 Østjylland

+ 2 Midt-og

Vestsjælland

+ 3 Sydjylland 

+ 2 Fyn

+ 4 Sjælland (udenfor
hovedstadsområdet)

+ 1 Den sydlige del
af hovedstadsområdet

+ 1 Nordsjælland

+ 1 Bornholm

Flere blå blink

Skriv hvad du søger