Foto: Laura Guldhammer / Ritzau Scanpix
Foto: Laura Guldhammer / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2019

Striden om egenbetaling på akutpladser fortsætter

Nye regler skal stoppe udskældt egenbetaling på akutpladser, men Ældre Sagen kalder ændringerne for utilstrækkelige. KL frygter, at uklarhed og forvirring vil skabe skuffelse hos ældre, som tror, at egenbetalingen er afskaffet på alle kommunale pladser.

Kommunerne kan godt ruste sig til et forår, hvor debatten om egenbetaling på kommunale pladser igen kommer til at rase. En ny bekendtgørelse, som forbød kommunerne at opkræve egenbetaling på akutpladser, satte ellers et foreløbigt punktum i slutningen af februar. Men Ældre Sagen kalder de nye reglerne utilstrækkelige, og foreningen er med egne ord ”oppe på mærkerne”. 

Akutpladser

  • Alle kommuner skal have en akutfunktion. Kommunerne vælger selv, om de vil etablere akutpladser og/eller organisere sig med et akutteam, som arbejder i borgernes eget hjem eller til borgere med midlertidigt ophold.
  • Knap to tredjedele af kommunerne har akutpladser. 
  • De nye regler betyder, at borgere, som visiteres til en akutplads efter sundhedsloven, ikke kan opkræves egenbetaling for kost, sengelinned og tøjvask m.m.
  • De kommunale akutpladser kan være fleksible og kan altså også bruges til for eksempel aflastnings-ophold efter serviceloven. 
  • Pladsen kan også skifte karakter undervejs i opholdet. Det kan eksempelvis ske, når borgeren ikke længere primært har behov for sygeplejefaglig hjælp fra akutfunktionen men primært har behov for hjælp efter serviceloven.  

Midlertidige pladser

  • Borgere kan visiteres til en midlertidig plads efter serviceloven. 
  • Det kan for eksempel være aflastningsophold, hvis ægtefællen skal på ferie, ophold under genoptræning eller svækkede ældre, der af sociale hensyn har behov for et midlertidigt ophold.
  • Kommunerne kan opkræve egenbetaling for kost, tøjvask m.m., hvis borgeren er henvist efter serviceloven.

– Et flertal på Christiansborg siger, at de ikke vil have brugerbetaling i sundhedsvæsenet, men de nye regler er alt for upræcise til at sætte et reelt stop for egenbetaling. Vi frygter, at der stadig kan sniges brugerbetaling ind ad bagdøren, siger vicedirektør Michael Teit Nielsen. 

Skriv hvad du søger