Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2019
Kronik

Fremtidens skole kommer ikke af sig selv

Nye skoler er på vej i en takt, som ikke er set siden 1970’erne. Samtidig står mange af 1960’ernes skolebyggerier over for at skulle renoveres eller ombygges – fordi de er nedslidte, men i nok så høj grad for at kunne understøtte eleverne i at opnå det, der kaldes “21st century learning skills”.
tekst Dorthe Søeberg Hovmand, afdelingsleder, Kuben Management, dsho@kubenman.dk, og Nanna Ussing Lunøe, Kuben Management, nalu@kubenman.dk

Fokus er stillet skarpt på, at dét, eleverne lærer, og ikke mindst måden hvorpå de lærer, fører til kompetencer, der er relevante i fremtidens samfund. 

Fællesnævneren for disse og fremtidens skoler i øvrigt er et pædagogisk fokus på kompetencer som læring, videnskonstruktion, innovation, selvevaluering og kommunikation. De nye tanker om fremtidens skole har derfor først og fremmest et pædagogisk afsæt, der handler om, hvad vi som samfund vil opnå med at holde skole. 

Dette pædagogiske afsæt gør blandt andet op med den indtil nu mest gængse måde at tilrettelægge undervisningen på: først at undervise eleverne i viden, som dernæst omdannes til færdigheder gennem konkret opgaveløsning, der til sidst skal munde ud i, at eleverne udvikler kompetencer, der kan bruges mere abstrakt. 

Skriv hvad du søger