Illustration: Philip Ytournel
Illustration: Philip Ytournel
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2019

Datakapløb mellem kommuner om udligningskroner

Kommuner har hentet store millionbeløb i ekstra udligning, når datavirksomheden Dataproces har været inde og rense deres registre for fejl. Men det er forkert, at et privat firma skal ind og kvalitetssikre offentlige data, mener kommunale økonomichefer.
tekst Rudi Holm

Umiddelbart så det ud til at være svært at takke nej til tilbudet. Men på det lille rådhus i Byrum på Læsø var øens daværende kommunaldirektør, Jørgen Vestby Christiansen, ikke i tvivl. Han sagde nej til de gyldne løfter fra it- og konsulentvirksomheden Dataproces, selv om firmaet lokkede med, at de nærmest ved et tryk på en knap kunne hente fem millioner kroner ekstra til kommunekassen i merudligning. Og det nej blev gentaget flere gange, da Dataproces efterfølgende forsøgte at overtale ham.

– Jeg vil gerne tilbyde jer en ”no cure no pay”-kontrakt, hvor vi alene tager 25 procent i vederlag, såfremt vi sikrer jer udløsningen af kriteriet (beregnet årlig nedgang i befolkningstallet, red.). Dermed også sagt, at gør vi ikke det, så har vi arbejdet gratis, og I har fået lavet en god gennemgang af jeres data på området, lød det blandt andet i en af de sidste mails, som den daværende kommunaldirektør modtog fra Dataproces.

Jørgen Vestby Christiansen fastholdt ikke kun sit nej til firmaet. Han valgte også at gå videre med Dataproces’ tilbud om såkaldt digital indtægtsoptimering til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Skriv hvad du søger