Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2019

Borgmestre kræver opgør med rigide budgetregler

Det er tid til at løsne grebet om de kommunale budgetter og give mere fleksibilitet til langtidsplanlægning. Det mener et stort flertal af landets borgmestre ifølge en ny rundspørge.

Om undersøgelsen

50 af landets 98 borgmestre har svaret på rundspørgen. Det giver en statistisk usikkerhed for de enkelte andele på +/- 2,7 procentpoint med et konfidensinterval på 95 procent.

Når finansminister Kristian Jensen (V) formentlig efter sommer skal foreslå en ændring af budgetloven, så kan han passende starte med at kigge på de regler, der styrer de kommunale budgetter. Det mener et stort flertal af landets borgmestre ifølge en rundspørge foretaget af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Her svarer 98 procent af respondenterne, at regeringen bør tillade flerårige budgetrammer, så kommunerne får mere fleksibilitet i budgetlægningen.

Skriv hvad du søger